16 de diciembre de 2015

Los foros antiguos

Antiquum forum quod imperatores fecerunt, si servatum esset eius fama magna fuisset. In eo templa erant quae ab imperatoribus deis consacrabantur. Illi civium multitudine nova loca iudiciorum et negotiorum aedificare coacti sunt. Traiani forum horum omnium maximum fuit, luxus eius civibus Romanis barbarisque admirationem semper produxit.

Sobre el dios Vulcano

Vulcanus taeter et deformis erat. Ideo pater eum e caelis in terras proiecit. Sed terrarum incolae acceperunt Volcanum infantem. Postea in speluncis montis Aetnae cum cyclopibus laboravit, nam erat peritissimus faber omnium immortalium. Achilli galeam, loricam et scutum fecit. His armis Hectorem Achilles vicit et necavit. Praecipuum opus eius hoc fuit: aqua et argilla mulierem pulcherrimam fecit. Hanc feminam dei ipsi honorabant, multa dona ei praebuerunt et vocaverunt illam Pandoram.

Orión

Orion iuvenis erat pulcherrimus et venator peritissimus eiusque corpus robore et magnitudine omnes reliquos heroes excedebat. Ideo Diana eum suo comitatui delegit eique magnos honores in regia sua dedit. Superbia autem ei causa interitus fuit. Uno die, post fortunatam venationem dicebat: "Maximus venator sum atque nulla est in montibus fera neque leo in silvis, qui me vincere potest". Dum haec verba dicebat, parvus scorpio pedem eius momordit et Orion necatus est. Diana, maestissima ob optimi venatoris mortem, Orionem in caelum transportavit atque inter stellas collocatus est. Ibi inter sidera fulgida micat.

Batalla entre Escipión y Aníbal

Romani brevi tempore primam Punicam aciem oppugnaverunt. Tum Scipionis equitatus, qui equites hostium fugientes celeriter presserat, impetum in Punicos ordines facere coepit.

1 de octubre de 2015

Niobe

Cum aliquando mulieres Tebanae Latonae, Apollinis et Dianae matri, sacrificium facerent, Nioba, Tebanorum regina, eas vituperavit et: "Cur -inquit- mihi sacrificia non facitis? Cur Latonam mihi anteponitis? Ego septem filias septemque filios habeo; Latona autem tantum unum filium unamque filiam habet".Mulieres sacrificia omittunt. Tunc Latona liberos suos oravit ut superbiam Niobae vindicarent. Illi precibus matris statim paruerunt. Apollo omnes Niobae filios suis sagittis interfecit. Misera mater suo corpore filias suas tegere cupiebat, sed Diana septem sorores sagittis necavit. Inter filios et filias exanimes resedit Nioba. Ventus capillos suos non movet,in ore color est sine sanguine, oculi immoti manent, tota rigida sedet. Misericordia deorum in saxum mutata est. Tamen perpetuo flet. Vento in montis Sipyli verticem rapta est. Ibi fixa in montis cacumine liquitur et saxa etiam nunc Niobae lacrimas manant. 

12 de agosto de 2015

PAU Andalucía: CÉSAR 2014

Modelo 1 (junio)
César hace pasar el puente a sus tropas y sorprende al enemigo en el río.
     Caesar omnem equitatum, funditores sagittariosque pontem traducit atque ad eos contendit. Acriter in eo loco pugnant. Nostri in flumine magnum hostium numerum occiderunt et reliquos multis telis reppulerunt.
1. Traduzca el texto (valoración: hasta 6 puntos).
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos aurum y laborare, indicando los procedimientos de su evolución (valoración: hasta 1 punto).
4. Desarrolle la siguiente cuestión (valoración: hasta 2 puntos): El teatro (Plauto, Terencio, Séneca).

Modelo 2 (septiembre)
César, tras hacer rehenes, decide regresar organizando dos convoyes.
       Obsidibus acceptis, exercitum reducit ad mare et naves refectas invenit. Navibus deductis, propterea quod captivorum magnum numerum habebat, duobus commeatibus exercitum reportare instituit.
1. Traduzca el texto (valoración: hasta 6 puntos).
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos petram y aperire, indicando los procedimientos de su evolución (valoración: hasta 1 punto).
4. Desarrolle la siguiente cuestión (valoración: hasta 2 puntos): La lírica (Catulo, Horacio, Ovidio). 

Modelo 3 (reserva a)
Provisiones de César.
His nuntiis litterisque commotus, Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit et, inita aestate, in ulteriorem Galliam misit. Ipse, cum primum pabuli copia esse inciperet, ad exercitum venit.
1. Traduzca el texto (valoración: hasta 6 puntos).
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos plenum y facere, indicando los procedimientos de su evolución (valoración: hasta 1 punto).
4. Desarrolle la siguiente cuestión (valoración: hasta 2 puntos) La historiografía (César, Salustio, Livio, Tácito).

Modelo 4 (reserva b)
César permanece junto a los suyos ante el posible ataque de Induciomaro (Indutiomarus, -i) al campamento de Labieno (Labienus, -i).
Indutiomarus, qui postero die castra Labieni oppugnare decreverat, noctu profugit copiasque omnes in Treveros reducit. Caesar Fabium cum sua legione remittit in hiberna et ipse ad exercitum manere decernit.
1. Traduzca el texto (valoración: hasta 6 puntos).
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos dominum y filium, indicando los procedimientos de su evolución (valoración: hasta 1 punto).
4. Desarrolle la siguiente cuestión (valoración: hasta 2 puntos): La historiografía (César, Salustio, Livio, Tácito).

Modelo 5 (reserva c)
César pide rehenes y hace salir unas naves.
Eodem die legati ab hostibus missi ad Caesarem de pace venerunt, quibus Caesar numerum obsidum duplicavit. Ipse paulo post mediam noctem naves solvit, quae omnes incolumes ad continentem pervenerunt.
1. Traduzca el texto (valoración: hasta 6 puntos).
2. Analice desde el punto de vista morfosintáctico la frase subrayada (valoración: hasta 1 punto).
3. Señale términos españoles derivados de los vocablos dominum y filium, indicando los procedimientos de su evolución (valoración: hasta 1 punto).
4. Desarrolle la siguiente cuestión (valoración: hasta 2 puntos): La historiografía (César, Salustio, Livio, Tácito).

21 de mayo de 2014

Léxico PAU: Reglas de evolución fonética

ANNUM, APERIRE, AURUM, CAPILLUM, CAUSAM, CLAVEM, DELICATUM, DOMINUM, FACERE, FILIUM, FLAMMAM, INTEGRUM, LABORARE, LACTEM, MAGISTRUM, MULTUM, MUTARE, NOCTEM, OCULUM, OPERAM, PETRAM, PLENUM, POPULUM, PORTAM, ROTAM, SOMNUM, STRICTUM, TERRAM, VENTUM, VITAM

Reglas de evolución fonética:

1. Sonidos finales: –m final del acusativo cae y u>o (se abre)
- e final del infinitivo cae (apócope).

2. Vocales:
a. Vocales largas se mantienen
b. Vocales breves se abren: ŭ>o / ĭ>e / ĕ>ie / ŏ>ue:
dominum, petram, populum, portam, rotam, somnum, terram, ventum.
c. Diptongo au>o (monoptonga): aurum, causam
d. Diptongación de vocales breves: e>ie / o>ue
petram, populum, portam, rotam, terram, ventum

3. Sonorización de sordas intervocálicas (o entre vocal y –r): aperire, capillum, delicatum mutare, petram, operam, vitam, rotam.
Sonoras tienden a desaparecer: integrum, magistrum

4.- Síncopa o caída de vocal postónica y/o pretónica en interior de palabra: aperire, delicatum, dominum, laborare, operam, populum.

5. Simplificación de geminadas: -mm->-m- : flammam.
(Excepto -ll-, que palataliza y da –ll-; y –nn->-ñ-)

6. Los grupos fl-, pl- y cl- en posición inicial palatalizan y dan ll-: clavem, flammam, plenum.

7. Los grupos –nn- y –mn- palatalizan y dan ñ: annum, dominum. somnum.

8. Los grupos –li- ante vocal y –c(u)l- ante vocal palatalizan en -j-: filium, oculum

9. F- en posición inicial se debilita y queda en soplo aspirado hasta desaparecer y dar h-: facere, filium

10. Los grupos –ct- y –ult- palatalizan y dan ch: multum, lactem, noctem, strictum.

11. La s- inicial seguida de consonante desarrolla delante una vocal e-: strictum.

8 de abril de 2014

Dédalo e Ícaro

Daedalus, vir magni ingenii, in insula Creta exsulabat. Ibi Cretae tyrannus Daedalo hospitium praebuit, atque Daedalus magnum Labyrinthum tyranno aedificavit. Sed postea tyrannus Daedalum cum filio in Labyrintho inclusit. Tunc Daedalus alas pinnis et cera fecit et umeris aptavit. Deinde cum filio evolavit. Puer alas in caelo agitabat, sed alarum cera liquescit et miser puer in undas cadit. Interea Daedalus in Italiam venit et in pulchro templo alas deis dedicavit.

Vocabulario
apto,-as,-are,-avi,-atum (1) (tr.) = adaptar
Daedalus,-i (m) = Dédalo
dedico,-as,-are,-avi,-atum (1) (tr.) = dedicar, consagrar
evolo,-as,-are,-avi,-atum (1) (intr.) = salir volando
exsulo,-as,-are,-avi,-atum (1) (intr.) = estar desterrado
hospitium,-ii = hospitalidad, alojamiento
includo,-is,-ere,-clusi,-clusum (3) (tr.) = encerrar
ingenium,-i = inteligencia
liquesco,-is,-ere,-,- (3) (intr.) = fundirse, volverse líquido
pinna,-ae (f) = pluma, ala
praebeo,-es,-ere,-ui,-itum (2) (tr.) = ofrecer, proporcionar
tunc (adv) = entonces

Palabras cuyo significado puedes deducir
agito,-as,-are,-avi,-atum (1) (tr.) =
ala,-ae (f.) =
cera,-ae (f) =
Labyrinthus,-i =